Різне

Управління і забезпечення якості освіти
Порядок оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів ВО
Положення про факультет
Положення про проведення переддипломної практики студентів
Положення про порядок створення і організацію роботи ЕК
Положення про порядок надання електронному освітньому ресурсу статусу видання ВНТУ
Положення про кваліфікаційну роботу
Додаток до Положення про кваліфікаційну роботу 2017
Порядок організації заліків і екзаменів у ВНТУ
Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів(оновлено)
Положення про порядок надання навчальній літературі грифів ВНТУ
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу
Концепція навчально-методичного забезпечення дисциплін
Положення про курсове проектування у ВНТУ
Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у ВНТУ
Положення про організацію самостійної роботи студентів у ВНТУ
Положення про порядок розробки і затвердження робочих програм навчальних дисциплін у ВНТУ