Різне

Управління і забезпечення якості освіти
Порядок оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів ВО
Положення про факультет
Положення про проведення переддипломної практики студентів
Положення про порядок створення і організацію роботи ЕК
Положення про порядок надання електронному освітньому ресурсу статусу видання ВНТУ
Положення про організацію СРС
Положення про кваліфікаційну роботу
Додаток до Положення про кваліфікаційну роботу 2017
Порядок організації заліків і екзаменів у ВНТУ
Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів(оновлено)
Положення про порядок надання навчальній літературі грифів ВНТУ