Різне

Положення про кваліфікаційну роботу

Додаток до Положення про кваліфікаційну роботу 2017

Доповнення до Положення про кваліфікаційну роботу 2020
Порядок організації заліків і екзаменів у ВНТУ
Положення про рейтингову систему оцінювання досягнень студентів(оновлено)
Положення про порядок надання навчальній літературі грифів ВНТУ
Зміни до Положення про організацію освітнього процесу
Концепція навчально-методичного забезпечення дисциплін
Положення про курсове проектування у ВНТУ

Доповнення про Положення про курсове проектування 2020 
Положення про освітню, організаційну, інформаційну, консультаційну та соціальну підтримку здобувачів вищої освіти у ВНТУ
Положення про організацію самостійної роботи студентів у ВНТУ
Положення про порядок розробки і затвердження робочих програм навчальних дисциплін у ВНТУ

Положення про внутрішній аудит

Положення про конкурс на кращу навчальну літературу

Положення про конкурс педагогічної майстерності 2020

Положення про проведення переддипломної практики

Положення про порядок надання грифів ВНТУ павчальній літературі та електронним освітнім ресурсам

Положення про відкрите заняття

Положення про управління задокументованою інформацією